Glossary

trójka

Trójka to inaczej 3oak (three of a kind) - układ w postaci trzech kart tej samej wartości. Występują dwa rodzaje trójki - set, który składa się z pary na ręce i jednej karty na stole oraz trips, który składa się z pary na stole i jednej karty na ręce.

przykład:

spokrewnione tematy:

ręce pokerowe, set, trips