Glossary

Weak

Weak odnosi się w pokerze do wszystkiego co jest słabe. Może to być draw, ręka, gracz, zagranie, itd.

Gracza określa się jako weak (słaby), jeśli nie gra on zbyt dobrze lub gdy unika konfrontacji i zawsze szuka powodu do spasowania.


spokrewnione tematy:

weak, draw, weak-tight