Glossary

Value Bet

Jest to zakład, który ma na celu zwiększenie wygranej. Jeśli gracz ma w ostatniej rundzie licytacji najlepszą rękę i chce wyciągnąć od przeciwnika więcej pieniędzy, gra tak zwany value bet. Zakład taki ma dodatnią wartość oczekiwaną i zwiększanie puli podnosi equity, czyli wygraną.


spokrewnione tematy:

expected value, equity, blockbet, protection bet