Glossary

Upswing

Upswing to okres, kiedy gracz ma dużo szczęścia. Trafia dobre karty i układy. Jego bankroll rośnie bardzo szybko. Przeciwieństwem jest downswing.


spokrewnione tematy:

swing, variance