Glossary

Unimproved

O ręce mówimy, że jest unimproved lub ui (niepoprawiona), jeżeli jej siła nie zwiększyła się.