Glossary

Under the Gun

Under the Gun (UTG) odnosi się do pozycji bezpośrednio na lewo od blindów. Gracz znajdujący się na tej pozycji zawsze pierwszy podejmuje decyzję i nie ma przewagi pozycji nad innymi.


spokrewnione tematy:

button, cutoff, dealer


synonimy:


UTG