Glossary

Top Two

Dwie pary utworzone z kart na ręce i dwóch najwyższych kart na stole.

przykład (Texas Hold'em):

Karty na ręce
Karty na stoleGracz ma parę króli o raz parę dam, król i dama są najwyższymi kartami na stole - top two.spokrewnione tematy
:

two pair, communal cards, community cards, board cards, bottom two