Glossary

Time out

Time out to sytuacja, w której gracz nie wykonał ruchu w określonym czasie. Na różnych platformach jest różny czas na podjęcie decyzji. Są też różne konsekwencje takiego zaniechania. Jeśli wcześniej ktoś postawił zakład lub podbijał, ręka gracza zostaje automatycznie spasowana. Jeśli nikt nie podbił, automat wykonuje za gracza check. 


Termin funkcjonujący przeważnie w grach on-line, jak i w turniejach live, gdy jeden z graczy prosi o wyznaczenie czasu przeciwnikowi na podjęcie decyzji.

spokrewnione tematy
:


time bank


synonimy:

time-out, timeout