Glossary

Suitedness

Określenie używane do ocen grupy kart, np. flopa. Opisuje, jak wiele kart w tym samym kolorze pojawiło się na stole. Im więcej kart w tym samym kolorze, tym większa suitedness.

przykłady:

minimalne suitedness maksymalne suitednessspokrewnione tematy:

flop, connectivity, high card, value