Glossary

Snap call

Wykonanie bardzo szybkiego sprawdzenia, które nie wymaga żadnego przemyślenia sytuacji.