Glossary

Set-up

Set-up to:

  1. niepotasowana, nowa talia kart
  2. przygotowanie do kolejnego rundu (w następnej rundzie), np. blef
  3. ogólnie, fakty istniejące przed daną sytuacją

spokrewnione tematy:

talia, blef