Glossary

Pula główna

Pulę główną w rozdaniu tworzą wszyscy gracze, którzy nie poddali w danym rozdaniu swoich kart. Jeśli jeden z graczy zagra za wszystko, a inni dalej licytują, pula główna zostaje zamknięta i tworzona jest pula boczna (side pot), do której trafiają wszystkie kolejne zakłady postawione w tym rozdaniu.  Gracz, który zagrał wcześniej all-in może uczestniczyć tylko w podziale puli głównej.spokrewnione tematy:

side pot, pot, pula boczna


synonimy:

main pot,