Glossary

On the come

Gracz jest "on the come" jeśli ma drawa. Akcja "on the come", typu podbicie lub przebicie ma miejsce, kiedy wykonuje ją gracz trzymający drawa.spokrewnione tematy:


draw