Glossary

Min-raise

Termin min-raise opisuje najmniejsze możliwe podbicie, które można wykonać przy stoliku. Jeżeli przykładowo big blind wynosi 1 $, wówczas podbicie do 2 $ nazywa się min-raisem.