Glossary

Long Odds

Long odds (małe szanse) pojawiają się wtedy, kiedy prawdopodobieństwo pojawienia się danego zdarzenia jest niewielkie. Przeciwnieństwem są short odds, czyli duże szanse na oczekiwane zdarzenie.

spokrewnione tematy:

short odds, odds