Glossary

Live Card

O karcie mówimy "live card", kiedy w przypadku jej sparowania gracz ma szansę na wygranie rozdania.

przykład (Texas Hold'em):

Gracz A Gracz B

W tym przypadku Gracz A jest zdominowany, ponieważ Gracz B ma lepszego kickera, dama jest tzw. "live card", ponieważ tylko wtedy, kiedy na stole pojawi się druga dama Gracz A wygra pulę.

Live cards to także wszystkie karty, które jeszcze nie zostały rozdane i pozostają w talii.spokrewnione tematy:

dominated