Glossary

In Position

Gracz ma pozycję względem innego gracza, jeżeli licytuje po nim. Ma przewagę, ponieważ  wie, jak zachował się (zachowali się) gracz(e) licytujący przed nim.spokrewnione tematy
:

out of position