Glossary

Hero

Określenia Hero używa się najczęściej przy analizie rozdań, kiedy mianem Hero określamy gracza, którego gra jest analizowana i którego karty są znane. Przeciwnika w takiej sytuacji nazywa się Villainem

spokrewnione tematy:

Villain