Glossary

First in vigorish

Dan Harrington wypowiedział ten zwrot by opisać gracza, który w turnieju jako pierwszy  wykonał podbicie lub zagrał all-in i w ten sposób zdobył przewagę nad pozostałymi graczami; każdy, kto będzie chciał sprawdzić to zagranie, będzie musiał mieć lepsze karty niż gracz, który je wykona. W związku z tym, będą zmusiali spasować karty, z którymi w innej sytuacji weszli by do gry.

To jest szczególnie ważne w końcowej fazie turnieju lub kiedy gracz ma stack stosunkowo niski w porównaniu z blindami. W takiej sytuacji gracz nie może długo czekać na dobrą kartę i w ten sposób może wykorzystać przewagę przez zagranie all-in jako pierwszy w danym rozdaniu. Wywiera w ten sposób presję na graczach, którzy mogą mieć niewielki stacki; wykorzystuje fakt, że zawodnicy siedzący bezpośrednio za nim nie mogą go sprawdzić z dobrymi rękoma, ponieważ następni gracze mogą mieć jeszcze lepsze karty. Będą zatem pasować wiele rąk, z którymi w innej sytuacji by podbijali.

Spokrewnione tematy:

turniej