Glossary

Drawing Live

Drawing live jest przeciwieństwem drawing dead i oznacza kompletowanie drawa, który, jeśli zostanie skompletowany wciąż ma szansę na wygranie rozdania; w talii są ciągle karty, które mogą się pojawić na stole i w ten sposób skompletują najsilniejszy układ.

spokrewnione tematy:

draw, drawing dead, drawing thin