Glossary

Card Dead

Gracz ma card dead, kiedy gracz przez długi okres dostaje karty nienadające się do gry.

spokrewnione tematy:

cold deck