Glossary

Bad Beat

Bad Beat to sytuacja, w której gracz, który miał bardzo mocną, wygrywającą rękę jest pokonany w wyniku najmniej prawdopodobnych zdarzeń. Zwykle mówi się, że miał miejsce bad beat, kiedy ręka wygrywająca rozdania, miała na to 5-10% szans, lub kiedy gracz wygrywa po tym, jak trafił dwie kolejne karty.

przykład: (Texas Hold'em):

gracz A gracz B

flop turn river
Gracz A ma strita na flopie, B tylko parę dziewiątek. Ale na riverze, B wins pokazując fula. Szanse B na wygranie tego rozdania na flopie wynosiły około 7.8%.


spokrewnione tematy:

suckout, cooler, cold deck, draw