Sorry ze w takiej formie, ale wyciagniete bezposrednio z handhistory. Jaka decyzja na turnie? raise/fold?

BTN (hero) 142BB
BB: PrinceOfPLO 111BB

Dealt to hero [Ts Jh Ks 6d]
*** folds ***

BTN [hero] raises 3BB
SB folds
BB: calls 2BB

*** FLOP *** [7s Th Kh]
BB: checks
BTN [hero]: bets 4BB
BB: raises 4BB to 8BB
BTN: calls 4BB
*** TURN *** [7s Th Kh] [5d]
BB: bets pot
?