Blokada przelewów wirtualnych pieniędzy między graczami! Why why why??