Niedziela z pyszalem obnizony markup , powerfest 500kGtd included ----------- sold