Railing satelity SCOOP 3xT Stellified (nieoczekiwany zwrot akcji)