[inne] Program do ICMu - HRC, Simple Nash czy ICMIZIER