[inne] Jeśli jesteś użytkownikiem PT4 lub HM2 ....