Po dzisiejszym włączeniu HM program oświadczył mi, że nie może się połączyć z bazą danych. Probówałem połączyć się jeszce raz ale bez skututaki oto komunikat wyswietla się przy próbie połącznieaEDIT
Problem rozwiązany - po uruchomieniu holdem managera przed sekundą wyskoczyła informacja o updacie softu. Po instalacji najnowszej wersji wszystko smiga :)