[PT4] raise first in w hudzie z konkretnej pozycji