[HM2] zakładka SESSIONS - pokazuje tylko 2 ostatnie sesje