[inne] Alternatywny sposób wstawiania rąk do oceny