Nie bardzo rozumie "Kalkulator zasięgu rąk"
Wpisuje 15%
77+,A7s+,K9s+,QTs+,JTs,ATo+,KTo+,QJo
Kalkulator oblicza "Zakres rąk z equity większym niż 51.00 %: 99+,AJs+,AJo+"
Po przeniesieniu do głównego okna i ponownym obliczeniu
77+,A7s+,K9s+,QTs+,JTs,ATo+,KTo+,QJo equity 39.34%
99+,AJs+,AJo+ equity 60,66%
Dlaczego 51% z kalkulatora jest tak wąskim zakresem?