4 miejsce w 5,5 turbo na PS i zyciowka an tym roomie:)