pierwsze ft w hocie + drugie ft z trzech ogólem ;p